ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน Winamp-SHOUTcast-DSP-Plugin

(สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Online Radio เท่านั้น)

ขั้นตอนการเตรียมการ

ก่อนอื่นท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์ Hardware/Software ดังต่อไปนี้

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการแปลงสัญญาณเสียงและส่งขึ้นไปที่ Multimedia Streaming Server
  • สเปกขั้นต่ำ CPU: Intel Pentium III RAM: 128 MB OS: Windows XP อุปกรณ์เพิ่มเติม: Sound Card, Microphone
  • Modem แบบ Dial-up (56kbps) หรือ ADSL Modem Router (128kbps - 1Mbps)


 2. บัญชีใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
  สำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วขั้นต่ำ 56Kbps สำหรับการถ่ายทอดเสียงที่มีความละเอียดต่ำกว่า 32kbps หากความละเอียด สูงกว่านี้ ขอแนะนำให้ท่านใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL ที่มีความเร็วสูงตั้งแต่ 128Kbps ขึ้นไป


 3. โปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • โปรแกรม Winamp (โปรแกรมหลักสำหรับเปิดเพลง) Download - ฟรี
  • SHOUTcast DSP Plug-in (สำหรับแปลงสัญญาณเสียงและส่งไปที่ Server) Download - ฟรี


 4. หมายเลข Server IP, Server Port และ รหัสผ่าน
  สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ Multimedia Streaming Server ซึ่งทางทีมงานของ Siamwebhost.Com จะจัดส่งให้ท่านทางอีเมล์ หลังจากที่ท่านได้ทำการกรอกใบสมัครใช้บริการ และชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว (ทดลองใช้งานได้ก่อนฟรี 3 วัน)

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน

1. หลังจากที่ท่านได้ทำการ Download และ Install โปรแกรม Winamp และ SHOUTcast DSP Plug-in เรียบร้อยแล้ว (ขั้นตอนการ Install โปรแกรมเหมือนกับโปรแกรมโดยทั่วไป จึงไม่ขออธิบายในที่นี้) ให้เปิดโปรแกรม Winamp โดยดับเบิ้ลคลิกที่ icon ที่อยู่บนหน้าจอ Desktop จะพบกับหน้าจอดังต่อไปนี้ (รูปแบบอาจแตกต่างกับตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับ Version และ Skin ของโปรแกรม Winamp)

2. คลิกที่เมนู Options --> Preferences

3. จะพบกับหน้าต่าง Winamp Preferences ให้ท่านคลิกเลือกคำสั่ง DSP/Effect ในหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้นคลิกเลือก Nullsoft SHOUTcast Source DSP ในหน้าต่างด้านขวา ดังภาพต่อไปนี้

4. โปรแกรม Winamp จะทำการเปิดหน้าต่าง SHOUTcast Source ขึ้นมาใหม่ ให้ท่านคลิกเลือกที่แท็ป Output

 • ในช่อง Address ให้ท่านกรอก หมายเลข IP หรือ URL (ที่ได้รับจากทางทีมงาน)
 • ในช่อง Port ให้ท่านกรอก หมายเลข Port (ที่ได้รับจากทางทีมงาน)
 • ในช่อง Password ให้ท่านกรอก รหัสผ่าน สำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ Multimedia Streaming Server

5. จากนั้นให้ท่านคลิกที่แท็ป Encoder

 • ในช่อง Encoder Type ให้ท่านเลือก MP3 Encoder
 • ในช่อง Encoder Setting ให้ท่านเลือก ความละเอียดของเสียง (Bitrate), ความถี่ (Khz) และระบบเสียง (Mono/Strereo)

หมายเหตุ: ท่านจะต้องระบุรายละเอียดให้ตรงตามที่ท่านได้สมัครใช้บริการไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถเลือก Bitrate ที่ต่ำกว่าที่สมัครไว้ได้ แต่ไม่สามารถเลือก Bitrate ที่สูงกว่า เพราะจะทำให้ ระบบการ ถ่ายทอดเสียงเกิดปัญหา และอาจจะทำให้ผู้ฟังของท่านไม่ได้ยินเสียง ที่ท่านต้องการออกอากาศ

6. จากนั้นให้ท่านคลิกเลือกที่แท็ป Input

 • ในช่อง Input Device ให้ท่านเลือก Soundcard Input
 • ในช่อง Input Setting ให้ท่านปล่อยไว้โดยใช้ค่า Default ของโปรแกรม
 • ในช่อง Mic Input ให้ท่านคลิกเลือก Microphone

7. ให้ท่านคลิกกลับมาที่แท็ป Output อีกครั้ง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Connect เพื่อเริ่มต้นออกอากาศ

โปรแกรม จะทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ Multimedia Streaming Server ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถเชื่อมต่อกับ Multimedia Streaming Server ได้เรียบร้อยแล้วจะสัญเกตุเห็นว่าตรงบริเวณ Status จะมีตัวเลขวิ่ง ดังภาพ

หมายเหตุ: หากพบปัญหาในการเชื่อมต่อ กรุณาตรวจสอบ IP Address, หมายเลข Port และ รหัสผ่าน อีกครั้ง หากยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

8. หลังจากที่ท่านสามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ Multimedia Streaming Server ได้เรียบร้อยแล้ว (ตามขั้นตอนที่ 7) ให้ท่านปิดหน้าต่าง SHOUTcast Source และกลับมาที่หน้าต่างหลักของโปรแกรม Winamp เพื่อทำการเปิดเพลง หรือ Sport โฆษณา ที่ท่านได้จัดเตรียมเอาไว้แล้ว

9. ในกรณีที่ท่านต้องการพูดออกอากาศ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. คลิกที่ Icon SHOUTcast ซึ่งอยู่ตาง Taskbar ด้านล่าง-ขวามือ ขอจอภาพ จะพบกับหน้าต่าง SHOUTcast Source
 2. คลิกเลือกที่แท็ป Input
 3. คลิกปุ่ม Push to Talk ค้างไว้ในขณะที่พูด เสียงเพลงจะเบาลง หากต้องการพูดต่อเนื่องให้คลิกที่ปุ่ม Lock

หมายเหตุ: ท่านสามารถปรับแต่ง Soundcard Mixer ได้ในขณะที่พูด โดยเลื่อนแถบ Slide ตรง Music Level, BG Music Level, Mic Level และ Fade Time

10. วิธีการรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์

ผู้ฟัง สามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ ได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้ ( xxxx คือหมายเลข IP, pppp คือหมายเลข PORT )
 1. ผ่านโปรแกรม Winamp หรือ RealPlayer: (URL) http://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp/listen.pls


 2. ผ่านโปรแกรม Windows Media Player หรือ RealPlayer: (URL) mms://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp


 3. เข้าฟังผ่านทางเว็บไซต์: (URL) http://yourname.myonlineradio.com


 4. เข้าฟังที่เว็บไซต์ของท่านเอง (ต้องมีเว็บไซต์และโดเมนเนม): http://www.yourdomain.com/radio.html

  โดยท่านจะต้องนำ HTML CODE นี้ไปใส่ไว้ในหน้า radio.html หรือ หน้าอื่นๆ ที่ท่านต้องการ ด้วย


อย่าลืมแก้ไข CODE ตรง value="http://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp" เป็น หมายเลข IP และ หมายเลข PORT ที่เราส่งไปให้


ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บ

อนึ่ง สำหรับตัวอย่างสคริปส์ ที่ใช้ในการแสดง สถานะของสถานี (Online/Offline), จำนวนผู้ฟัง (Online User), สถิติผู้ฟังสูงสุด และ รายชื่อเพลงที่กำลังเปิด ทางทีมงานจะจัดส่ง Download Link ไปให้ท่าน พร้อมกับ หมายเลข IP, หมายเลข Port และ Password

Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร