การติดตั้งระบบร้านค้าสำเร็จรูป OsCommerce Thai Edition

ปรับปรุงแก้ไข ล่าสุด 1 เมษายน 2550

ขั้นตอนการเตรียมการ คำแนะนำก่อนทำการติดตั้ง บน Server ระบบ
 1. ให้ท่านทำการ Upload ไฟล์ และ Folder ทั้งหมดที่อยู่ใน ..\catalog ขึ้นไปไว้บน Server ใน Folder /www (ห้าม Upload Folder ..\catalog ขึ้นไปทั้ง Folder)
 2. เพื่อความปลอดภัยของระบบบริหารและจัดการร้านค้า ให้เปลี่ยนชื่อ (Rename) Folder /admin เป็นชื่ออื่น เช่น /mybackoffice เป็นต้น
 3. สร้าง Folder ชื่อ /tmp บน Server ใน Folder /www --> /www/tmp เพื่อใช้เก็บค่า Session ต่างๆ หากไม่มี Folder /www/tmp ระบบจะแสดง Error ทุกครั้งเมื่อเรียกใช้งาน
 4. เข้าไปที่เว็บไซต์ Control Panel http://admin.yourdomain.com
 5. ทำการกำหนด Folder Permission โดยกำหนดให้ทุก Folder เป็น Read/Write/Modify
 6. คลิกที่ Virtual Dir คลิกเลือก (เครื่องหมายถูก) ที่หน้าชื่อ Folder /admin หรือ /mybackoffice (ตามที่ท่านได้เปลี่ยนชื่อไว้ในข้อ 2) และ ตรงช่อง Allow Anonymous ให้เลือกเป็น No วิธีการนี้จะช่วยทำให้ระบบบริหารและจัดการร้านค้าของท่านปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เวลาที่ท่านเข้าไปที่ http://www.yourdomain.com/myoffice จะมีหน้าต่างให้กรอกรหัสผ่าน (Password Protect Directory) ก่อนทุกครั้ง ให้ท่านกรอกรหัสผ่านที่ใช้งานการ Login เข้าเว็บไซต์ Control Panel ตามข้อ 4
 7. ทำการสร้างฐานข้อมูล โดยคลิกที่ Add MySQL จากนั้นตั้งชื่อฐานข้อมูล และ รหัสผ่านตามต้องการ

ขั้นตอนการติดตั้ง บน Server ระบบ
 1. ให้ท่านทำการ Upload ไฟล์ และ Folder ทั้งหมดที่อยู่ใน ..\catalog ขึ้นไปไว้บน Server ใน Folder /httpdocs (ห้าม Upload Folder ..\catalog ขึ้นไปทั้ง Folder)
 2. เพื่อความปลอดภัยของระบบบริหารและจัดการร้านค้า ให้เปลี่ยนชื่อ (Rename) Folder /admin เป็นชื่ออื่น เช่น /mybackoffice เป็นต้น
 3. สร้าง Folder ชื่อ /tmp บน Server ใน Folder /httpdocs --> /httpdocs/tmp เพื่อใช้เก็บค่า Session ต่างๆ หากไม่มี Folder /httpdocs/tmp ระบบจะแสดง Error ทุกครั้งเมื่อเรียกใช้งาน
 4. ทำการ CHMOD ไฟล์ และ Folder ตามที่ผู้พัฒนากำหนด
 5. เข้าไปที่เว็บไซต์ Control Panel https://www.yourdomain.com:8443
 6. ทำการสร้างฐานข้อมูล โดยคลิกที่ Add MySQL จากนั้นตั้งชื่อฐานข้อมูล และ รหัสผ่านตามต้องการ


ขั้นตอนการติดตั้ง (Installation)
 1. ทำการติดตั้ง (Install) ระบบร้านค้า โดยเข้าไปที่ http://www.yourdomain.com/install/
 2. ที่หน้าแรกให้คลิก Install เพื่อเริ่มทำการติดตั้งระบบ
 3. ที่หน้าที่สองให้คลิก "ดำเนินการต่อ"
 4. ในหน้าที่สาม ตรงช่องชื่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Host Name) ให้ใส่เป็น localhost
 5. กรอกชื่อผู้ใช้ (DB_Username) ฐานข้อมูล (DB_Name) และรหัสผ่าน (DB_Password)
 6. คลิก "ดำเนินการต่อ"
 7. ที่หน้าที่สี่ให้คลิก "ดำเนินการต่อ"
 8. ที่หน้าที่ห้าให้คลิก "ดำเนินการต่อ"
 9. ที่หน้าที่หกให้คลิก "ดำเนินการต่อ"
 10. ที่หน้าที่เจ็ดให้คลิก "ดำเนินการต่อ"
 11. หากระบบติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ท่านจะพบกับข้อความ "การตั้งค่าสำเร็จ!" หากท่านต้องการแก้ไขเว็บไซต์ให้คลิกที่ "เครื่องมือผู้ดูแลระบบ"
 12. ก่อนเข้าสู่หน้า "เครื่องมือผู้ดูแลระบบ" จะพบกับหน้า Login ดังภาพข้างต้น ให้ทำการ Login โดยใช้อีเมล์ demo@cmssociety.com และรหัสผ่าน 12345 หลังจาก Login เรียบร้อยแล้ว จะพบกับหน้าจอดังต่อไปนี้ (อย่าลืมเปลี่ยน อีเมล์ และ รหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัย)
 13. ทดสอบการใช้งานโดยเข้าไปที่ http://www.yourdomain.com ท่านจะพบกับหน้าร้านตัวอย่างที่ระบบสร้างไว้ให้
 14. หากต้องการบริหารและจัดการร้านค้าของท่าน ให้เข้าไปที่ http://www.yourdomain.com/controlshop/


หมายเหตุ:
ในกรณีที่ท่านติดตั้ง Oscommerce บน Server ที่เป็น PHP Version 5 ขึ้นไป หากเข้าหน้าบริหารและจัดการร้านค้า แล้วพบ Error ดังต่อไปนี้
Fatal error: Cannot re-assign $this in d:\ip1\domainname.com\www\admin\includes\classes\upload.php on line 31
กรุณา
คลิกตรงนี้ เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย: ติดตั้ง oscommerce แล้วขึ้น error แบบนี้

Warning: session_start(): open(/tmp\sess_ce764ccfb52c99a78a832c3cbbc6a2b9, O_RDWR)
failed: No such file or directory (2) in c:\appserv\www\catalog\includes\functions\sessions.php on line 67


วิธีแก้ไขปัญหา: เปิดไฟล์ชื่อ confiure.php ซึ่งมีอยู่ 2 ไฟล์ อยู่ในโฟเดอร์ includes และ admin/includes

ประมาณบรรทัดสุดท้าย จะเจอ
// define our database connection
define('DB_SERVER', 'localhost'); // eg, localhost - should not be empty for productive servers
define('DB_SERVER_USERNAME', 'root');
define('DB_SERVER_PASSWORD', '');
define('DB_DATABASE', 'loaded61a');
define('USE_PCONNECT', 'false'); // use persistent connections?
define('STORE_SESSIONS', ''); // leave empty '' for default handler or set to 'mysql'

ตรง define('STORE_SESSIONS', ''); <== ให้เปลี่ยนเป็น define('STORE_SESSIONS', 'mysql');


สำหรับลูกค้าระบบ FreeBSD (Plesk 8.0) PHP5 IP: 221.128.124.179 กรุณา คลิกตรงนี้ เพื่อดูวิธีการติดตั้ง OSCommerce แบบไร้ปัญหา


รายละเอียดและวิธีการใช้งานระบบร้านค้าสำเร็จรูป OsCommerce สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ "OsCommerce มหัศจรรย์ใหม่เพื่อร้านค้า" โดย ปรีดา กิตติเดชานุภาพ สำนักพิมพ์ อินโนเวชั่น มีเดีย พรินติ้ง ราคา 165 บาท (แถมฟรี CD 1 แผ่น)


Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร