เรียนชี้แจงลูกค้า

ขณะนี้ ทาง Siamwebhost มีปัญหา
เนื่องจากระบบ Windows Server โดน Ransomware Encryption
และเรียกค่าไถ่ ทำให้ไม่สามารถ on ระบบขึ้นมาได้

ทางเราได้แจ้งไปทางตำรวจ Cyber ในการบุกรุกดังกล่าวแล้วและเรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่างเร่งด่วน และทางบริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ siamwebhost
เบอร์โทร: 02-026-3169 | 099-1488425 | 094-5068877 | 083-1027676

Contact Form