Office : 02 105 4281              line id : @siamhost              Fax : 02 004 8294              support@siamwebhost.com              ติดต่อเรา

 

วิธีการชำระค่าบริการ


1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM หรือ online bankingได้)
หมายเลขบัญชีธนาคาร ดังนี้
ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
ไทยพานิชย์เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์407-473702-3
กรุงเทพเซ็นทรัล เวสต์เกต058-7-06421-3
กสิกรไทยเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต018-3-81459-1
กรุงไทยเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต985-7-79594-3
 PROMPTPAYหมายเลข0105559159858
2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่าน Paypal Account: paypalbill@siamwebhost.com

  • สินค้าและบริการของเรา เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะทางเราจะ สร้างพื้นที่ hosting หรือ จดโดเมน ให้ พร้อมส่ง user , password และข้อมูลการใช้งาน ให้ทาง email ที่ลงทะเบียนไว้
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์ หลังจากที่เรา ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 15 วัน

กรณีลูกค้านิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สามารถหักได้เฉพาะค่าบริการ Hosting

บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858