Office : 02 105 4281              line id : @siamhost              Fax : 02 004 8294              support@siamwebhost.com              ติดต่อเรา

คุณสมบัติ MailEnable WEBMAIL (ตัวอย่างและคุณสมบัติ WebMail | Cloud Email Hosting)

Webmail เป็นบริการด้าน Email สำหรับให้ผู้ใช้งาน ดู Email, ส่งและรับ ,แก้ไขและลบ Email คล้ายกับ Mail Client เช่น Outlook โดยที่ Webmail ผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่ต้องติดตั้งที่เครื่องของผู้ใช้งาน สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีผ่าน Web Browser สามารถทำงานได้ทั้งบน PC และ Mobile

 

HTML Editing & Viewing

สามารถดูหรือแก้ไข Email ในรูปแบบ HTML ได้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มสี ใส่รูปภาพ ใน Email ของท่านได้

Multilingual Capabilities & Spell Checking

รองรับหลายภาษา เช่น English, French,
German, Italian, and Spanish. Other languages are supported by a
translation utility.

MailEnable Webmail – Enterprise Edition

Calendar

Webmail Calendar จะทำให้คุณสามารถจัดการตารางนัดหมายได้โดยง่าย โดยการ drag &
drop และสามารถแก้ไขรายละเอียดได้. และรองรับการแสดงปฏิทินในรูปแบบด้านข้างเพื่อสะดวกในการใช้งาน และการแก้ไขข้อมูล

มีระบบ
MAPI Connector
สำหรับ Outlook,
CalDAV และ
SyncML

สำหรับ mobile devices (eg. iPhones, iPads, Androids and PDA’s), ตารางนัดหมายของท่านจะถูก ynchronized automatically ตลอดเวลาเมื่อมีการเชื่อมต่อ

MailEnable Webmail – Calendar
MailEnable Webmail – Contacts

Contacts & Groups

Webmail สามารถให้คุณจัดการในส่วนของ ข้อมูลการติดต่อและกลุ่มผู้ติดต่อ ผ่าน web browser, โดยจะใช้งานเหมือน เครื่องมือ email clients ทั่วไป คุณสามารถเพิ่มและลบข้อมูลการติดต่อ หรือ นำเข้าข้อมูลการติดต่อ จาก email clients อื่นได้ เหมือนกับ Outlook ในรูปแบบ CSV file

Webmail สามารถให้คุณเพิ่มรูปภาพ บุคคลที่ติดต่อได้
s
, ซึ่งจะสามารถ synchronized ผ่าน
Outlook และ mobile devices โดยใช้
MAPI Connector
,
CardDAV, or
SyncML
services. โดยรูปภาพของผู้ติดต่อสามารถจะเชื่อมโยงเข้าไปใน global director และผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรูปภาพและรายละเอียดข้อมูลการติดต่อใน directory อื่นภายใต้ Option ใน Webmail

โดยนำ mouse cursor ไปชี้ที่ช่องที่ให้กรอกที่อยู่

หัวข้อของข้อความ จะไปแสดงใน preview pane
และ Inline Contact Card
จะปรากฏขึ้นซ้อนทับบนส่วนหัวของข้อความ

Device Aware

Webmail is also device-aware, and will optimize its interface to
better suit the client browser. The Webmail application attempts to
detect touch-screen clients (like the Apple iPhone and iPad), and will
adapt its interface to adjust resolution and change its scroll
behaviour.

Export Contacts

Users can now export all their contacts as a CSV file (Outlook
compatible format) with a simple click of a button. Extra contact
fields are also supported for imports.

Learn more
about exporting contacts

Appointment Scheduling & Invitations

Like Outlook, MailEnable Webmail Caldendar allows users to setup &
send appoinment invitations. You can schedule a meeting with others in
the office, and they will receive an invitation in their inbox. They
then have the option to deny your invitation, suggest another time
that suits them better, or accept, in which case the appointment is
immediately added in to their calendar.

From your meeting invitation in your calendar, you can track the
responses of the participants you sent invitations to. See how many
people you are expecting, and whether a critical person is unable to
attend so you can reschedule if necessary.

MailEnable Webmail – Appointment
Scheduling

MailEnable Webmail – Free & Busy Status
 

Free & Busy Scheduling

เมื่อคุณมีกำหนดการ
When you are scheduling a meeting with a group of people, it can be
difficult to find a time that works for everyone. The MailEnable
server can lookup and present to you a view of the free and busy
status of all the attendees, so you can find a time slot where
everyone is free, without having to go through the tedious,
frustrating and lengthy process of sending out the invitations,
waiting for the responses, suggesting alternative times, and
rescheduling repeatedly.

Tasks

Manage your projects & daily tasks by documenting them in Webmail
Tasks. Track each task by inputting start and due dates, importance
and sensitivity. You can easily update statuses and monitor percentage
of completion of tasks.

Tasks are automatically synchronized with Outlook via the
MAPI Connector
, and can also be synchronized with mobile devices
(eg. iPhones, Androids and PDAs) via
SyncML
.

MailEnable Webmail – Tasks
MailEnable Webmail – Notes

Notes

MailEnable WebMail, ActiveSync and MAPI now all support Notes. Notes
created within WebMail, MAPI or ActiveSync are now stored on the
Server and are published and pushed to remote clients.

Identities & List-Unsubscribe

Webmail has the ability to setup multiple signatures, sender and reply
addresses through identities. Identities is integrated with Mailbox
sharing and resources, so you can reply to emails using an appropriate
email signature.

When you receive e-mails from bulk mailers, MailEnable will now
utilize the List-Unsubscribe feature and allow you to unsubscribe
within the Webmail interface.

Spam Filtering

Guard your inbox from unwanted junk mail using anti-spam features
including SPF,
Bayesian Filtering and
URL Blacklist Content Filtering
, which prevents spammers ‘forging’
email addresses to send spam. Other anti-spam features include DNS
blacklisting, global filtering, PTR record checking and much more.

Learn more about
MailEnable anti-spam & security

MailEnable Webmail – Spam Filtering
MailEnable Webmail – File Viewer

File Viewer

The File Viewer user interface provides users with a rich and enhanced
experience when previewing files (in particular images) that have been
published via MailEnable Webmail.

Users will now be able to zoom in/out of an image, automatically
resize it to fit the current window size, reset it to its original
size (100%), and change the background color for a better contrasting
viewing effect.

My Files

My Files is a server hosted file storage feature available from
MailEnable Professional Edition
and
Enterprise Edition. The MAPI
connector integrates with this feature, providing access through
Outlook to your My Files storage on the server. Your files will be
listed in Outlook, with easy preview capability of most file types,
including images, video, audio and office documents.

Perhaps the best thing about this feature is the ease of uploading
files from your desktop computer to the mail server, via Outlook. You
can simply drag and drop a file from your computer disk onto the My
Files store in Outlook to send it to your mail account.

If you have just imported a set of photos from your digital camera
onto your computer, you can select them all, and with one drag of the
mouse, host them all on your My Files area. And of course, when you
connect to your account in Webmail, all your newly uploaded files will
appear there.

Video: MAPI Connector – My Files
div class=”img_window_shell”>

MailEnable Webmail – Personalization

Personalization

MailEnable Webmail allows users to personalize their interface by
customizing background watermarks, and the ability to configure
opacity and position of the background image. Users can also upload
images to their My Files storage location and use these images as
background watermarks.

Learn more about
personalizing MailEnable Webmail