Office : 02 105 4281              line id : @siamhost              Fax : 02 004 8294              support@siamwebhost.com              ติดต่อเรา

ยืนยันการชำระเงิน

วิธีการแจ้งชำระเงิน
1. ค้นหาชื่อโดเมนของท่าน
โดยป้อนที่ช่องชื่อโดเมนโดยไม่ต้องป้อน www หรือ ป้อน IP Address หากชื่อโดเมนหรือ IP Address ถูกต้อง ระบบจะแสดงเลขที่ใบ Invoice ให้อัตโนมัติ หากไม่แสดงชื่อ สามารถกดที่ปุ่ม ตรวจสอบเลขที่ใบ Invoice เพื่อตรวจสอบ
2. ป้อนยอดเงิน เลือกธนาคารที่โอน ธนาคารต้นทาง สาขา(ถ้ามี)
3. Browse ไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

หากไม่สามารถแจ้งได้สามารถติดต่อได้ที่ support@metrabyteone.co.th

[advanced_iframe securitykey="9193e5ea803f54269e87d2944f3514bed01713f8" src="http://confirm.metrabyteone.co.th/confirmv2.asp" id="iframe1" name="iframe1" width="100%" height="1000" ]