ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QA6000002
วันที่
10/04/2017
To:

Quotation

รายการ จำนวน ราคารวม
Web Design

10

1.00 85.00 บาท85.00 บาท
Web Design

10

1.00 95.00 บาท95.00 บาท
รวมเงิน 180.00 บาท
Vat 7 % 12.60 บาท
รวมทั้งสิ้น 192.60 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *