ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QA60M-QA0001
วันที่
28/05/2017
To:
blank_name_?Qp4Y?9_c7
รายการ จำนวน ราคารวม
1

2

2.00 2.00 บาท4.00 บาท
2

30

15.00 15.00 บาท225.00 บาท
รวมเงิน 229.00 บาท
Vat 7 % 16.03 บาท
รวมทั้งสิ้น 245.03 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *