ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00011
วันที่
28/05/2017
To:
test
รายการ จำนวน ราคารวม
1

1|Cloud Windows VPS

1.00 100.00 บาท100.00 บาท
รวมเงิน 100.00 บาท
Vat 7 % 7.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 107.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *