ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00012
วันที่
28/05/2017
To:
test
รายการ จำนวน ราคารวม
Cloud Linux VPS
2.00 10.00 บาท20.00 บาท
Premium Cloud Windows Hosting SSD
5.00 200.00 บาท1,000.00 บาท
รวมเงิน 1,020.00 บาท
Vat 7 % 71.40 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,091.40 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *