ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00013
วันที่
28/05/2017
To:
test
รายการ จำนวน ราคารวม
Cloud Linux VPS
5.00 2.00 บาท10.00 บาท
Cloud VPS Windows On SSD
3.00 100.00 บาท300.00 บาท
รวมเงิน 310.00 บาท
Vat 7 % 21.70 บาท
รวมทั้งสิ้น 331.70 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *