ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QA60M-QA0002
วันที่
28/05/2017
To:
test
รายการ จำนวน ราคารวม
2

4

2.00 2.00 บาท4.00 บาท
5

60

12.00 12.00 บาท144.00 บาท
รวมเงิน 148.00 บาท
Vat 7 % 10.36 บาท
รวมทั้งสิ้น 158.36 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *