ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00029
วันที่
15/08/2017
To:
test
รายการ จำนวน ราคารวม
Cloud Windows Web hosting 7 GB SSD
1.00 2,000.00 บาท2,000.00 บาท
Cloud Windows Web hosting 3 GB SSD
1.00 800.00 บาท800.00 บาท
รวมเงิน 2,800.00 บาท
Vat 7 % 196.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,996.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *