ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00030
วันที่
15/08/2017
To:
test
รายการ จำนวน ราคารวม
Starter Platinum 1 GB
1.00 2,500.00 บาท2,500.00 บาท
รวมเงิน 2,500.00 บาท
Vat 7 % 175.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,675.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *