ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00035
วันที่
12/09/2017
To:
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา.com

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา เขตลาดกระบัง

02-0202020

รายการ จำนวน ราคารวม
จดโดเมนเนม .com
1.00 300.00 บาท300.00 บาท
Plan 1 Cloud Windows Hosting SSD 1 GB
0.00 600.00 บาท0.00 บาท
รวมเงิน 300.00 บาท
Vat 7 % 21.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 321.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *