ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00044
วันที่
02/10/2017
To:
รายการ จำนวน ราคารวม
Plan 2 Cloud VPS Windwos SSD 30 GB
1.00 700.00 บาท700.00 บาท
รวมเงิน 700.00 บาท
Vat 7 % 49.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 749.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *