ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00050
วันที่
09/10/2017
To:
j2jweb.com

23 ม.10 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

094 356 1414

รายการ จำนวน ราคารวม
จดโดเมนเนม .com
2.00 300.00 บาท600.00 บาท
Plan 3 Cloud Linux Hosting SSD 10 GB
2.00 1,200.00 บาท2,400.00 บาท
รวมเงิน 3,000.00 บาท
Vat 7 % 210.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,210.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *