ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00053
วันที่
25/10/2017
To:
naponkorn

69/2 หมู่ที่ 6 ซอยวัดลาดปลาดุก ถนนเต็มรัก
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

0814539922

รายการ จำนวน ราคารวม
จดโดเมนเนม .com
2.00 300.00 บาท600.00 บาท
รวมเงิน 600.00 บาท
Vat 7 % 42.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 642.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *