ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00007
วันที่
28/05/2017
To:
test
รายการ จำนวน ราคารวม
5

5

1.00 1.00 บาท1.00 บาท
4

60

15.00 15.00 บาท225.00 บาท
รวมเงิน 226.00 บาท
Vat 7 % 15.82 บาท
รวมทั้งสิ้น 241.82 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *