ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00065
วันที่
20/02/2018
To:
จารนัย ศรีกระจ่าง
SocialCloud

12412

12312312312

รายการ จำนวน ราคารวม
Plan 6 Cloud VPS Windows SSD 150 GB/ Ram 10 GB
1.00 2,000.00 บาท2,000.00 บาท
รวมเงิน 2,000.00 บาท
Vat 7 % 140.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,140.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *