ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00068
วันที่
06/03/2018
To:
ลฎาภา อุตตะมะโยธิน
ลฎาภา อุตตะมะโยธิน

47/26 ซอยเพชรบุรี 5
ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

026120844

รายการ จำนวน ราคารวม
Plan 1 Cloud Windows Hosting 2 GB
1.00 600.00 บาท600.00 บาท
รวมเงิน 600.00 บาท
Vat 7 % 42.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 642.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *