ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00075
วันที่
16/03/2018
To:
นายชัยวุฒิ สุขเกษม
โรงพยาบาลค่ายภานุรังษี

โรงพยาบาลค่ายภานุรังษี 285/1 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

032-328163

รายการ จำนวน ราคารวม
จดโดเมนเนม .com
1.00 300.00 บาท300.00 บาท
Plan 6 Cloud Linux Hosting 60 GB
1.00 2,400.00 บาท2,400.00 บาท
รวมเงิน 2,700.00 บาท
Vat 7 % 189.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,889.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *