ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00081
วันที่
29/03/2018
To:
วรัญญา กานิวาสน์
Lenso Direct

1. เช่า Domain Name 1 ปี
2. Web Hosting Linux Package 1 ปี
Disk space 15 GB
E-mail space 15 GB
Total Disk space 30 GB

Data Transfer rate 32 GB
Maximum size e-mail limit/massage 500MB
Anti spam/ Anti virus
Number of sending e-mail/day/account 500 massage
HTML,PHP+Zend Optimizer
Database MySQL

083-4204043

รายการ จำนวน ราคารวม

0.00 0.00 บาท0.00 บาท
รวมเงิน 0.00 บาท
Vat 7 % 0.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 0.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *