ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00010
วันที่
28/05/2017
To:
รายการ จำนวน ราคารวม
5

7

5.00 7.00 บาท35.00 บาท
6

12

6.00 200.00 บาท1,200.00 บาท
รวมเงิน 1,235.00 บาท
Vat 7 % 86.45 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,321.45 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *