ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00093
วันที่
08/06/2018
To:
ณรงค์มาสตร์ สุขสุเวช
Areesmarthome

14/5624 บัวทองธานีเฟส18 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรั ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

0642061081

รายการ จำนวน ราคารวม
Plan 1 Cloud Windows Hosting 2 GB
1.00 0.00 บาท0.00 บาท
รวมเงิน 0.00 บาท
Vat 7 % 0.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 0.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *