ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00096
วันที่
13/06/2018
To:
ssssssssssssss
ccccccccc

33333333333333333333

333333333333333

รายการ จำนวน ราคารวม
จดโดเมนเนม .net
3.00 400.00 บาท1,200.00 บาท
รวมเงิน 1,200.00 บาท
Vat 7 % 84.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,284.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *