ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0025
ใบแจ้งหนี้ Date 10/07/2018
Total Due 513.60 บาท
To:
ศิวพร ขัติยะ
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง

111 ม.1 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190

0870260469

รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
จดโดเมนเนม .ac.th
1.00 480.00 บาท0.00%480.00 บาท
รวมเงิน 480.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 513.60 บาท