ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0003
ใบแจ้งหนี้ Date 15/08/2017
Total Due 2,086.50 บาท
To:
test
รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
ECONOMIC SILVER 500 MB
1.00 1,500.00 บาท0.00%1,500.00 บาท
จดโดเมนเนม .com
1.00 450.00 บาท0.00%450.00 บาท
รวมเงิน 1,950.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,086.50 บาท