ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0004
ใบแจ้งหนี้ Date 06/09/2017
Total Due 4,173.00 บาท
To:
รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
จดโดเมนเนม .com
3.00 300.00 บาท0.00%900.00 บาท
Plan 3 Cloud Windows Hosting 6 GB
2.00 1,500.00 บาท0.00%3,000.00 บาท
รวมเงิน 3,900.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,173.00 บาท