ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0010
ใบแจ้งหนี้ Date 21/01/2018
Total Due 0.00 บาท
To:
รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
จดโดเมนเนม .co.th
0.00 750.00 บาท0.00%0.00 บาท
Plan 1 Cloud Email Hosting 500 MB
0.00 1,000.00 บาท0.00%0.00 บาท
รวมเงิน 0.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 0.00 บาท