ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0011
ใบแจ้งหนี้ Date 22/01/2018
Total Due 642.00 บาท
To:
รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
Plan 2 Cloud VPS Linux 100 GB
1.00 600.00 บาท0.00%600.00 บาท
รวมเงิน 600.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 642.00 บาท