ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0012
ใบแจ้งหนี้ Date 22/02/2018
Total Due 8,025.00 บาท
To:
ดิชพงศ์
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 440 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 0-2453-1188 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) แฟ๊กซ์ : 0-2451-5744,0-2451-5676

0922258756

รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
จดโดเมนเนม .com
1.00 300.00 บาท0.00%300.00 บาท
Plan 2 Cloud VPS Linux SSD 40 GB/ Ram 2 GB
12.00 600.00 บาท0.00%7,200.00 บาท
รวมเงิน 7,500.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 8,025.00 บาท