ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0013
ใบแจ้งหนี้ Date 06/03/2018
Total Due 321.00 บาท
To:
ชยธร พานิชสุข
บริษัททิปโก้ไบโอเทคจำกัด

118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400

0820653698

รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
จดโดเมนเนม .com
1.00 300.00 บาท0.00%300.00 บาท
รวมเงิน 300.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 321.00 บาท