ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0015
ใบแจ้งหนี้ Date 07/03/2018
Total Due 3,477.50 บาท
To:
เอภิวัฒน์ สุวรรณสะอาด
บ.สยาม เอนเนอร์จี โฮลดิ้ง จำกัด

65/179 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 21
เเขวงห้วยขวาง เขต ห้วยวาง
กทม 10130

022467121

รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
จดโดเมนเนม .co.th
1.00 750.00 บาท0.00%750.00 บาท
Plan 5 Cloud Windows Hosting 10 GB
1.00 2,500.00 บาท0.00%2,500.00 บาท
รวมเงิน 3,250.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,477.50 บาท