ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0017
ใบแจ้งหนี้ Date 23/03/2018
Total Due 428.00 บาท
To:
อธิภัทร ปานนาค
อธิภัทร ปานนาค

273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

081-421-6038

รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
Plan 1 Cloud Linux Hosting SSD 1 GB
1.00 400.00 บาท0.00%400.00 บาท
รวมเงิน 400.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 428.00 บาท