ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0020
ใบแจ้งหนี้ Date 31/03/2018
Total Due 0.00 บาท
To:
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบ่อทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบ่อทอง

11/1 หมู่ 10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

0807939509

รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม

0.00 0.00 บาท0.00%0.00 บาท
รวมเงิน 0.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 0.00 บาท