ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0021
ใบแจ้งหนี้ Date 20/04/2018
Total Due 963.00 บาท
To:
กรณ์ คัมภีรยส
บริษัท เคเอฟคิว ไทย จำกัด

201/45 ถนนทหารบก 2/1
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
73000

0626978795

รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
จดโดเมนเนม .com
1.00 300.00 บาท0.00%300.00 บาท
Plan 1 Cloud Windows Hosting 2 GB
1.00 600.00 บาท0.00%600.00 บาท
รวมเงิน 900.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 963.00 บาท