ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0024
ใบแจ้งหนี้ Date 29/06/2018
Total Due 1,070.00 บาท
To:
Mr. Anan Somboonsri
Scicron Technology Co., Ltd.

343 Neighbour Center Room No. 202, Watcharaphol Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok 10220

0814222295

รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
Plan 2 Cloud Windows Hosting SSD 3 GB
1.00 1,000.00 บาท0.00%1,000.00 บาท
รวมเงิน 1,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,070.00 บาท